lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar:

Centrum för handelsforskning

Här samlar vi inlägg under rubriken Centrum kommenterar där forskare på centret kommenterar vad som är på gång inom handelsnäringen och handelsforskningen.

Centrum kommenterar 2020:

Centrum kommenterar 2019:

Centrum kommenterar 2018:

Centrum kommenterar 2017:

Centrum kommenterar 2016:

Centrum kommenterar 2015:

Centrum kommenterar 2014:

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: +46 705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Cecilia Fredriksson
Professor, ISM Campus Helsingborg

Telefon: 042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se


Annika Olsson
Professor, LTH

Telefon: 046-222 97 34
annika.olsson@plog.lth.se


Jens Hultman
Docent, Företagsekonomiska institutionen, Centrumkoordinator

Telefon: 046-222 4775
jens.hultman@fek.lu.se