lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsseminarium

Seminarium

Forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar sin forskning. Seminariet kommer att hållas på Ekonomihögskolan. Lokal och mer info meddelas senare.

OM HäNDELSEN

Tid: 5 juni 2017 kl. 13.00-15.00

Plats: Lokal meddelas senare