lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsseminarium

Seminarium

Forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar sin forskning. Seminariet kommer att hållas på Campus Helsingborg. Lokal och mer info meddelas senare.

OM HäNDELSEN

Tid: 3 april 2017 kl. 10.00-12.00

Plats: Lokal meddelas senare