lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Kalendarium

Seminarium

Forskningsseminarium

Forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar sin ...

3 april 2017 kl. 10.00-12.00

Workshop

Framtidens butik - digitalisering

Under 2017 anordnar Centrum för handelsforskning tre workshops kring framtidens ...

29 maj 2017 kl. 10.00-15.00

Seminarium

Forskningsseminarium

Forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar sin ...

5 juni 2017 kl. 13.00-15.00

Workshop

Framtidens butik - upplevelser

Under 2017 anordnar Centrum för handelsforskning tre workshops kring framtidens ...

25 september 2017 kl. 10.00-15.00

Workshop

Framtidens butik - hållbarhet

Under 2017 anordnar Centrum för handelsforskning tre workshops kring framtidens ...

20 november 2017 kl. 10.00-15.00